Contributions

Podcast

Wie OKRs Startup helfen kann

Wıe passen OKR und Scrum zusammen?

OKR nedir? OKR ve Agile arasındaki ilişki nedir?

Talks

OKR sayesinde Startup’lar nasıl başarılı olabilirler?

What have Lead and Lag Measure to do with OKR & KPI?

OKR uygulamarında sık yapılan hatalar

Scrum ve/veya Kanban uyguluyorsak OKR’a ne gerek var?

Blog Posts

Mein OKR is kaputt! My OKR is broken?
Why and how to combine OKRs with Scrum?